Odpłatność za zajęcia należy uiścić w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia każdego semestru lub w przypadku póżniejszego dołączenia do szkoły w przeciągu dwóch tygodni od zapisu.

Opłata za okres jednego semestru/półrocza wynosi:

  • za pierwsze dziecko € 115
  • za każde następne dziecko € 85

Dołączenie do szkoły w trakcie trwania semestru jest możliwe jeśli w danej grupie nadal są wolne miejsca. W takim przypadku opłata będzie naliczona tylko za lekcje, które w danym semestrze pozostały (na podstawie średniej równowartości za lekcję). Opłata wybiórcza za niektóre lekcje z góry nie jest możliwa. Przy zapisie dziecka należy zawsze zapłacić za wszystkie lekcje jakie pozostały w semestrze.

Wpłaty należy wnosić na konto szkoły:

Stichting Poolse School Eindhoven

numer konta: NL05 RABO 0361 3212 79

Przy przelewie należy zamieścić w opisie tekst “opłata za semestr … za …. (imię i nazwisko ucznia)”.