Fundacja Polska Szkoła Eindhoven
Wychowujemy obywateli świata kochających Polskę.

Polska Szkoła Sobotnia w Eindhoven jest miejscem dla wszystkich dzieci, które chcą się uczyć języka polskiego, poznawać polską historię i geografię.

Szkoła ma za zadanie kształtować umiejętność czytania i pisania w języku polskim, odkrywać dziedzictwo kultury polskiej, tworzyć możliwości aktywnego udziału w pielęgnowaniu tradycji i obyczajów, a także promować potrzebę współpracy międzynarodowej. Naszym celem jest przekazać przyszłym pokoleniom, jak istotne są ich korzenie, przeszłość, historia, tradycje rodzinne i kultura, a także rozwijać w nich szacunek dla różnorodności wartości narodów na całym świecie. Poprzez naszą edukację wzmacniamy poczucie polskiej tożsamości narodowej i kulturowej dzieci i młodzieży na terenie Królestwa Niderlandów.

Ogranizacje wspierające i współpracujące