De betaling voor de lessen moet binnen twee weken na aanvang van elk semester worden voldaan, of in geval van latere inschrijving binnen twee weken na inschrijving.

De vergoeding voor één semester/halfjaar is als volgt:

  • Voor het eerste kind € 115
  • Voor elk volgend kind € 85

Inschrijven bij de school tijdens lopend semester is mogelijk als er nog vrije plaatsen zijn in de desbetreffende groep. In dat geval wordt de vergoeding alleen berekend voor de lessen die nog in dat semester overblijven (op basis van het gemiddelde tarief per les). Selectieve betaling voor afzonderlijke lessen van tevoren is niet mogelijk. Bij inschrijving van een kind moet altijd worden betaald voor alle lessen die nog overblijven in het semester.

Betalingen moeten worden overgemaakt naar de rekening van de school:

Stichting Poolse School Eindhoven

Rekeningnummer: NL05 RABO 0361 3212 79

Bij de overschrijving moet in de beschrijving worden vermeld: “Vergoeding voor semester … voor …. (naam van de leerling)”.