De Poolse School Eindhoven heeft financiële en fysieke steun nodig om de activiteiten in de vorm van Poolse lessen op zaterdag te kunnen organiseren. Elke vorm van steun is voor ons zeer belangrijk maar met name waarderen we:
– financiële steun,
– Poolse boeken en tijdschriften,
– didactische middelen,
– speelgoed voor jongste kinderen,

We verzoeken iedereen die geïnteresseerd is in de samenwerking met ons en/of een andere vorm van bijdrage om contact met ons op te nemen.

——–rekeningnummer——

Poolse School Eindhoven

Rekeningnummer Rabobank: NL61RABO 0300 0330 52 te Eindhoven