Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej poza granicami Polski”.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych w Holandii i Norwegii 

Kwota dotacji w 2023 r. :  15 250,00 

Kwota dotacji w 2024 r. : 15 900,00 

Data podpisania umowy: 18/09/2023 r. 

Całkowita wartość zadania publicznego:  928 800,00 zł 

Zadanie publiczne ” Wsparcie szkół polonijnych w Holandii i Norwegii”  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki. 

Jako, że Polska Szkoła Eindhoven jest organizacja charytatywną, aby prowadzić swoją działalność potrzebuje wsparcia finansowego, rzeczowego lub w postaci wkładu osobowego.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z nami lub chcących nas wesprzeć prosimy o kontakt.

Email:  poolseschooleindhoven@hotmail.com

Facebook: www.facebook.com/polskaszkolaeindhoven/

Numer rachunku Rabobank: 

Stichting Poolse School Eindhoven   

NL05 RABO 0361 3212 79