Wesprzyj nas

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie placówek oświatowych w Europie Zachodniej i Północnej
Kwota dotacji: 15 500,00 zł
Całkowita wartość zadania publicznego: 630 078,00 zł

Zadanie publiczne ” Wsparcie placówek oświatowych W Europie Zachodniej i Północnej” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania placówki.

Jako, że Polska Szkoła Eindhoven jest organizacja charytatywną, aby prowadzić swoją działalność potrzebuje wsparcia finansowego, rzeczowego lub w postaci wkładu osobowego.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z nami lub chcących nas wesprzeć prosimy o kontakt.

Email:  poolseschooleindhoven@hotmail.com

Facebook: www.facebook.com/polskaszkolaeindhoven/

Numer rachunku Rabobank:

Stichting Poolse School Eindhoven

NL05 RABO 0361 3212 79

Rok zał. 1988