ZAJĘCIA/OPŁATY

Opłaty

Odpłatność za zajęcia należy uiścić tuż po zapisaniu dziecka do szkoły i/lub na początku każdego następnego semestru.

Opłata na okres jednego półrocza wynosi:

  • za pierwsze dziecko € 80
  • za każde następne dziecko € 50

Dołączenie do szkoły w trakcie trwania semestru jest możliwe jeśli w danej grupie nadal są wolne miejsca. W takim przypadku opłata będzie naliczona tylko za lekcje, które w danym semestrze pozostały (na podstawie średniej równowartości za lekcje przemnożonej przez ilość lekcji). Opłata wybiorcza za niektóre lekcje z góry nie jest możliwa. Przy zapisie dziecka na początku semestru należy zawsze zapłacić za całość semestru.

Wpłaty należy wnosić na konto szkoły, na nazwisko skarbnika:

Joanna Tetnowska Rabobank NL61 RABO 0300 0330 52

Rok zał. 1988